+370 615 41616 informacija@sociali.lt

Rūpestis ir pagalba lyg šeimos nariams

VšĮ Socialinių inovacijų ir mokslo centras tai socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, slaugytojai ar jų padėjėjai ir kineziterapeutai. Jūsų poreikiams galėsime pasiūlyti vakarų kokybės pagalbą ir dėmesingumą.

Mūsų teikiama profesionali pagalba sugrąžina gyvenimo kokybę namuose!

30+ Globos ekspertų komanda

Senyvo amžiaus asmenys ir žmonės su negalia kiekvieną dieną susiduria su iššūkiais savo buityje.

APIE MUS

Dienos socialinė pagalba namuose mums yra daugiau nei darbas

Socialinių inovacijų ir mokslo centras tai profesionalų komanda, turinti ilgametę patirtį socialinės pagalbos ir rūpybos srityse teikianti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas Vilniuje ir Kaune. Didžiuojamės, jog galime teikti ypač kokybiškas paslaugas su pašaukimą turinčiais darbuotojais. Nepaprastai vertiname jūsų suteikiamą pasitikėjimą, kuomet patikite mums savo ar savo artimųjų dienos priežiūrą. 

Asmeninis asistentas

Asmeninis asistentas

Nuo 2024 m. vasario mėn. VšĮ „Socialinių inovacijų ir mokslo centras“ teikia asmeninę pagalbą  asmenins su negalia, kuriems nustatytas asmeninės pagalbos poreikis.

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – suteikti individualią pagalbą, kuri sudarytų galimybes žmonėms su negalia mokytis, dirbti ir savarankiškai veikti visose gyvenimo srityse.

Klausimais dėl asmeninės pagalbos gavimo galite kreiptis į VšĮ “Socialinių inovacijų ir mokslo centras”  socialinę darbuotoją Ingą Armalienę   tel. +370 615 242 92, el. p. inga.armaliene@sociali.lt

Pirmumo teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 • yra vyresni nei 14 metų ir kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • gyvena vieni.

Kaip pateikti dokumentus, norint gauti asmeninio asistento paslaugą?

Pateikite dokumentus elektroniniu būdu https://paslaugos.vilnius.lt/service/179;

arba

pateikite prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Klientų aptarnavimo centre (KAC), adresu Konstitucijos pr. 3, I aukštas, 13 langelis.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 1. nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
 3. asmens negalią patvirtinantį dokumentą.
 4. dokumentus ar jų kopijas apie asmens pajamas;

Taip pat atskirais atvejais gali prireikti:

 • dokumentus, pagrindžiančius pirmumo teisės suteikimą
 • moksleivio ar studento pažymėjimą, tvarkaraštį;
 • darbdavio pažymą, kad asmuo dirba pas šį darbdavį;
 • pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje;
 • dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą.

Kokias funkcijas vykdo asmeninis asistentas?

 • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą;
 • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
 • teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, padeda planuoti mitybą ir kt.);
 • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo.

Kiek kainuoja asmeninio asistento pagalba?

Jeigu asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės nei 352 eurai, už asmeninę pagalbą mokėti nereikia, jei viršija šią sumą, tuomet mokama suma yra apskaičiuojama individualiai pagal asmens gaunamas pajamas.

***

Asmeninės pagalbos teikimas ir apmokėjimas už paslaugas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 Dėl Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 27 straipsnio įgyvendinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/be656d00daa111eb866fe2e083228059/asr

Mūsų teikiamos paslaugos

Kas yra dienos socialinė globa asmens namuose?

Tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose. Asmenims, kuriems teikiame pagalbą, buityje kyla platus spektras iššūkių: nuo maisto pirkimo ir ruošimo iki poreikių padėti apskaičiuoti mokesčius. 

N

Pagalba sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas

N

Maisto produktų pirkimas ir maisto ruošimas

N

Pagalba buityje ir namų ruošoje

N

Pagalba su asmens higiena ir sveikata

N

Namų ūkio darbai

tooltip text

Maisto ruošimas

Indų plovimas

Maisto produktų pirkimas

Pagalba maitinantis

tooltip text

Tarpininkavimas

Dokumentų, pažymų tvarkymas

Mokesčių mokėjimas

tooltip text

Pagalba rengiantis, prausiantis

Asmeninės higienos paslaugos

Skalbimas, patalynės keitimas

Buto tvarkymas

Two columns
Vertical
Horizontal
Preliminari paslaugų kainos skaičiuoklė
Galutinė dienos socialinės globos paslaugų kaina mėnesiui:
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

D.U.K.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra dienos socialinė globa?

Dienos socialinė globa – tai kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Kokias paslaugas gali suteikti specialistai teikdami dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose?
Kas gali gauti dienos socialinės globos namuose paslaugas?

Dienos globos gavėjai yra:

 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys.
Kaip gauti VšĮ „Socialinių inovacijų ir mokslo centras“ teikiamas dienos socialinės globos paslaugas namuose?

Susisiekite su socialiniu darbuotoju, aptarnaujančiu Jūsų seniūnijos gyventojus

https://www.spcentras.lt/kontaktai/socialiniu-paslaugu-namuose-skyrius-seniunijose-globos-asmens-namuose-organizavimas/

Užpildykite prašymo socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8) ir pateikite reikiamus dokumentus (prašymo formą galite užpildyti savarankiškai arba kartu su savo seniūnijos socialiniu darbuotoju):

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
 • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a), kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis (dėl šio išrašo rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją)

Socialinis darbuotojas atvyks pas Jus ir per 20 dienų įvertins dienos socialinės globos poreikį.

Nurodykite, kad norite, kad paslaugų teikėjas būtų VšĮ „Socialinių inovacijų ir mokslo centras“.

Sprendimą dėl paslaugų skyrimo priimama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudaryta Socialinės globos skyrimo komisija ne vėliau kaip per 20 dienų.

Per 5 d. d. nuo sprendimo priėmimo Jus būsite informuotas apie priimtą sprendimą. Po sprendimo gavimo susisieksime su Jumis dėl susitikimo ir aparsime Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo ir mokėjimo už ją sutarties pasirašymą.

Kokia yra dienos socialinės globos asmens namuose kaina?

Mokėjimo dydį už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas nustato kiekviena savivaldybė atskirai:

Vilniaus miestas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-22 įsakymas Nr. 30-2811/21 „DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“

Kauno miestas – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas per vieną kalendorinį mėnesį:

 • vienas gyvenantis asmuo moka ne daugiau kaip 20 procentų savo pajamų;
 • asmuo, gyvenantis šeimoje, kurio pajamos vienam šeimos nariui neviršija VRP trigubo dydžio (471 Eur, 1 VRP – 157 Eur, nuo 2023-01-01), moka ne daugiau kaip 20 procentų asmens pajamų;
 • asmuo, gyvenantis šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP trigubą dydį (471 Eur), moka ne daugiau kaip 30 procentų asmens pajamų.
Kiek valandų per dieną galite gauti dienos socialinės globos namuose paslaugas?

Paslaugų trukmė nustatoma individualiai vertinant poreikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, gyvenimo ir buities sąlygas bei šeimos narių galimybes padėti. Dienos globa gali būti paskirta nuo 2 iki 10 val. per dieną iki 7 dienų per savaitę.

VšĮ „Socialinių inovacijų ir mokslo centras“ negali teikti paslaugos daugiau valandų nei numatyta Socialinės globos skyrimo komisijos sprendime.

Kiek laiko reikia laukti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų?

Gavus Socialinės globos skyrimo komisijos sprendimą dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo, susieksime su Jumis ir susitarsime dėl susitikimo. Susitikimo metu aptarsime dienos socialinės globos asmens namuose teikimo ir mokėjimo už ją sutarties pasirašymą.

Per trumpiausią įmanomą laiką pasiūlysime specialistą, kuris pradės teikti paslaugas Jūsų namuose.

KUR GALIMA PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SOCIALINĖS DIENOS GLOBOS SKYRIMO?

Teikti prašymą elektroniniu būdu galima čia

Kyla papildomų klausimų? Norite konsultacijos?

Susisiekime!

Puikiai suprantame, jog kiekviena situacija yra unikali, todėl gali iškilti klausimų, kurių čia neradote. Susisiekime, ir galėsime pakonsultuoti jus dėl visų socialinės globos asmens namuose sprendimų!

Mūsų el. paštas:

informacija@sociali.lt

Informacinis numeris:

+370 615 41616

Norite konsultacijos gyvai?

Ne bėda! Kviečiame aplankyti mus mūsų ofise ir gauti atsakymus į visus jums rūpimus klausimus gyvai!

Ofiso darbo valandos

Pirmadieniais – Penktadieniais

9:00 – 17:00

VšĮ Socialinių inovacijų ir mokslo centras

Prisijunkite prie mūsų misijos Vilniaus ar Kauno mieste suteikti aukščiausios kokybės dienos socialines paslaugas. 

Jeigu esate:

Slaugytojas

Slaugytojo padėjėjas

Socialinis darbuotojas

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Individualios priežiūros darbuotojas

Kineziterapeutas

Kitos srities darbuotojas

Kreipkitės į mus ir mes su Jumis susisieksime:

Jūsų darbo patirtis: